Tumblelog by Soup.io
 • Skafte35Kring
 • mindtrap
 • sadnessdove
 • sassenach
 • Beardedone2017
 • rudaagg
 • Beatrix
 • nouvelle
 • Sivii
 • ashtrayheart
 • warszawka
 • anthime
 • nieuczesanemysli
 • miau-miau
 • morningcoffeelover
 • catism
 • edytalen
 • Jubellas
 • myzone
 • xmartii
 • koszmarek
 • niezwyklezwykle
 • nightmarish
 • winterreise
 • kawaiicollections
 • inajaa
 • oliola
 • plumose
 • kot-z-cheshire
 • finalproof
 • emsik
 • ScaryLittleZombie
 • RockYourMind
 • glasgowkiss
 • arob
 • unitedsoupsphotoart
 • kuchcia
 • JessSilente
 • mymajo
 • hellcat
 • jestemaga
 • x23
 • misery000
 • petronela
 • ataliaboo
 • choppedheidi
 • angelsdemon
 • Alfaberta
 • communist
 • IzmirEgal
 • karmaflimmern
 • alicemeow
 • ciara
 • rihannnna
 • kanyewestt
 • swaag
 • lajlalajlalajla
 • nickiminaj
 • marymary
 • czyzewna
 • iwillbefine
 • Shini
 • inaczej
 • nijajaja
 • lisekchytrusek
 • suzannekhaleen
 • redemptionsongs
 • gladtobenot
 • magicalblood
 • DavyJones
 • delatzkomaravelblouda
 • gejowygej
 • akt-5
 • guyver
 • ruiko
 • puella13
 • pigmalion
 • mrrrrrrrrr
 • k5s
 • blackandgold
 • szydera
 • Americanlover
 • tove
 • lucia-black
 • msmcghee
 • vesania
 • nafali
 • takeyourtime
 • tsudrats
 • zmazz
 • 17seconds
 • orangeugarte
 • Jodenstein
 • kwasmilosz
 • utoopia
 • DownTheRabbit-Hole
 • nyaako
 • stockholmsyndrome
 • kundel
 • weercheer
 • jointskurwysyn
 • bonjourkitty
 • praguegolem
 • czentrifuga
 • kotzmarsa
 • serda
 • wildindian
 • Karmelooo
 • charlieisdead
 • hydrosphere
 • hannabananaa
 • ohsweethome
 • awkwardman
 • lasviscious
 • nomadicsoul
 • jabub
 • posterestante
 • cardboardbox
 • AsTheSunKissedHorizon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

0609 0ea9 500
Reposted fromsavatage savatage viaPicki91 Picki91
Reposted fromgruetze gruetze viaTerodal Terodal
8257 6177
Reposted fromdivi divi
6645 6343 500
Reposted fromhawke hawke viaseleneskin seleneskin
Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson
Reposted fromintotheblack intotheblack viapomsa pomsa
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie (...) przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żet.
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapomsa pomsa
1492 e461
Reposted fromekelias ekelias viaclerii clerii
1260 c105
Reposted fromjajebie jajebie viaclerii clerii
7409 017f 500

back-to-the-stars-again:

Gravitational Lens and Galaxy Cluster, MACS 1206.


Credit: NASA, ESA, M Postman, The CLASH Team and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

4851 8ade
Reposted fromoceanstrat oceanstrat vialetha0 letha0
1756 f16c
Reposted fromarmiin armiin vialetha0 letha0
6051 058c 500
Reposted fromdivi divi vialetha0 letha0
9742 c7e8
Reposted frombrumous brumous vialetha0 letha0
3552 af3b
Reposted fromEkran Ekran vialetha0 letha0
This is how I feel about my paycheck
Reposted fromfoop2 foop2 viakandyzowaneowoce kandyzowaneowoce
2834 724d 500
Reposted frompiehus piehus viaabsolem absolem
1450 7be1 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl